Preview Mode Links will not work in preview mode

Great Place To Work - Podden

Jun 16, 2022

Hur är det att vara medarbetare på en arbetsplats där arbetsplatskulturen står i centrum? Vi pratar med Linn Runå, som ger oss medarbetarens perspektiv från Sveriges bästa arbetsplats protek.


Jun 1, 2022

Det finns många själadödande arbetsplatser. Sedan finns Pilotage, som har bestämt sig att vara raka motsatsen. För ”om människorna mår bra går det bra”. Visionen för att nå dit är, som de själva säger, skitenkel: people, planet, profit. Men är det lika lätt i verkligheten som det är på papper?

Bli...


May 11, 2022

Är det en slump att WH bolagen gör sitt bästa år ekonomiskt samma år som de listas nr 2 över Sveriges Bästa Arbetsplatser? Amanda Jacobsson, som var med när resan mot att bli ett Great Place To Work började med att de inte blev certifierade, tror inte på den slumpen. I detta avsnitt får vi ta del av en resa...


Mar 10, 2022

Jorden som ger näring till växten. Så ser Nathalie på sitt uppdrag som ledare på den numera teamorganiserade marknadsföringsbyrån. Men så har det inte alltid varit. I detta avsnitt berättar Nathalie varför de satte sig ner och ritade om hela organisationen och vad det har lett till. | Great Place To...


Feb 17, 2022

Vi djupdyker i 8 budord, som alla ledare borde leva - och leda - efter.

Att delegera. Att ha en struktur. Att sätta förväntningar och spelregler. Att kommunicera. Att ha en tydlig vision. Att vara en förebild. Att fatta beslut. Och att bygga teamet. Marita berättar ingående hur budorden underlättar...